GameSense – Impormasyon sa Responsableng Pagsusugal

Ang GameSense ay isang programang dinisenyo para sa mga manlalaro – nagbibigay ito ng mga instrumento at impormasyon tungkol sa responsableng pagsusugal upang tulungan silang gumawa ng mga matatalinong pagpili.

Makikita mo dito ang impormasyon tungkol sa kung paano laruin ang mga larong kasino kung saan nananalo ayon sa pagkakataon at matutunan ang mga tip sa responsableng paglalaro.

Paano Gumagana Ang Mga Laro

May tulong para sa iyo.

Nag-aalala ka ba na ikaw o ang isang taong kilala mo ay may problema sa pagsusugal? Matutunan ang tungkol sa Self Exclusion program na nasa ibaba o bumisita sa isang GameSense Info Centre na matatagpuan sa alinmang casino sa Alberta. Ang mga GameSense Advisor sa mga casino ay may malaking kaalaman tungkol sa responsableng pagsusugal at maaari ka nilang bigyan ng impormasyon tungkol sa mga paraan ng paggamot ng problema sa pagsusugal.

Mayroong mga serbisyo sa pagsasalin sa anumang casino ng Alberta para sa programa ng self-exclusion.

Self Exclusion PDF

O tawagan ang 24-hour, toll-free Alberta Health Services Addiction Helpline sa 1-866-332-2322